Социална Отговорност - Kent Agency

Kent Agency иска да подкрепи организации, които са в полза на страната ни със своите продукти „Корпоративен уебсайт“ и „Seo Service“. За тази цел основно; Бихме искали организациите за помощ и организациите, които допринасят/ще допринесат за образованието, да се свържат с нас относно нуждите на техните уебсайтове/софтуер.

Има много организации, които подкрепяме с нашия проект „Социална отговорност“. Нашата цел е да си сътрудничим с повече организации за кратко време..

 

Контакти